Работа

Предимства и недостатъци при регистрация на фирма

Преминали сте през най-трудната част от стартирането на бизнеса си, но какво следва? Ако за първи път управлявате собствен бизнес, ще трябва да вземете много решения, за които вероятно не сте знаели. Стартирането на успешен бизнес е свързано с вземането на решения, включително решението за регистрация на фирма. Регистрирането или учредяването на дружество има много предимства, но има и някои съображения, които трябва да проучите, преди да решите дали да се регистрирате или не.

Предимства на регистрацията на фирма

1. Защита от правна отговорност

Регистрацията на фирма, която представлява процес на регистриране на бизнес или друга организация като юридическо лице, ви помага да защитите личните си активи. Когато регистрирате дружество, то се регистрира като дружество с ограничена отговорност, което е правна структура, при която загубата на приходи не може да надхвърли сумата, инвестирана в регистрираното дружество. Това означава, че като собственик на регистрирано предприятие не носите лична отговорност за допълнителни дългове или задължения.

2. Данъчни облекчения

Данъците за бизнеса или парите, които трябва да се платят под формата на данъци, са друга причина, поради която малките предприятия често избират да се регистрират . Регистрираните фирми плащат данъци само върху заплатите и допълнителните възнаграждения, както и върху празничните бонуси. Освен това, ако бизнесът ви е регистриран, можете да приспаднете данъците върху застрахователните премии и допълнителните ползи за служителите, като например храна или субсидирани дейности.

Други данъчни облекчения включват: възможност за издаване на фактури, наемане на служители на пълен работен ден и предлагане на законоустановени обезщетения, както и възможност за откриване на бизнес сметки за достъп до кредити и финансиране.

3. Повишаване на доверието в бизнеса

Регистрирането на вашата фирма може да ви помогне да популяризирате продуктите или услугите си. След като завършите процеса на регистрация, ще можете да се представите пред потенциални бизнес партньори или инвеститори с много по-голяма надеждност. Това означава, че печалбите ви могат да се увеличат и ще можете да инвестирате в маркетингови кампании, което от своя страна ще допринесе за повишаване на доверието във вашия бизнес.

Недостатъци при регистрация на фирма

1. Много документация

Регистрирането на вашия бизнес като фирма изисква много внимание и постоянна работа с документи. Регистрираните фирми трябва да документират всички бизнес и финансови дейности, включително данъчни декларации, заседания на управителния съвет, фактури, счетоводни документи и др.

2. Плащане на данъци

Решението да се регистрирате се отразява и на данъчната ви декларация. В този случай е налице „двойно данъчно облагане“, което означава, че ще трябва да подадете не една, а две данъчни декларации: месечна и годишна. Като дружество ще трябва да плащате: данък върху добавената стойност (ДДС), данък върху доходите и акциз върху продукцията и услугите.

Регистрирането на фирма и подаването на двете декларации е свързано и с допълнителни разходи, като например съдебни такси, счетоводни такси и заплащане на счетоводител за това.

3. Преструктуриране

Ако решите да регистрирате дружество, ще трябва да вземете предвид допълнителните дейности, свързани с него. Тези дейности могат да варират от откриване на нови сметки и банкови операции за компании, през въвеждане на нови търговски имоти или работа с акционери, както и много други.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Работа в чужбина: предизвикателства и възможности

Регистрация на фирма – най-добрия начин

Правилата се промениха: какво се иска днес от кандидатите в интервюта за работа