Акценти

Проблеми при разчитане на политическите послания

Проблеми при разчитане на политическите послания


Разбирането създава проблеми, подобно на формулирането. Аудиторията е изправена пред необходимостта да определи референтното, инструменталното и конотационното значение на посланието, получено на определено място, време и ситуация. По горе бяха отбелязани трудностите при намиране на точните думи и фрази за достигане на целевото значение, даже тогава, когато изпращащият посланието познава аудиторията си добре. Уменията за кодиране могат да бъдат сравнени с необходимостта от еднакви комплексни умения за декодиране. Даже най-добре кодираното послание може да пропусне целта си, ако декодиращата аудитория е неспособна да открие вложеният му смисъл.

Декодирането на инструментално послание може да се окаже много трудно поради неточното му разбиране. Би могло аудиторията да препише инструментално значение на послание, в което то отсъства. Например ако позицията излезе с критична оценка за работата на министър от управляващото мнозинство, по-вероятно е този акт да бъде разбран като атака срещу правителството, а не като обективна позиция въпреки, че могат да съществуват условия за това.

Тогава когато политическото послание докосва проблем, по които съществува висока чувствителност в обществото, почти е невъзможно да се покаже критичност без риск от погрешно декодиране. Декодиращия процес става едновременно опростен и по-сложен, когато включва комуникация леце в леце. Опростен е защото грешките при декодирането могат да бъдат открити веднага чрез обратна връзка от този който изпраща посланията. Кодиращия на базата на това, доколко е разбран, може бързо да смени кодиращата стратегия. В индиректна комуникация процесът е докта по-бавен и усложнен.

Ако не бъде подадена обратна връзка неразбирането може да остане неоткрито. Даже когато обратната връзка е закъсняла или отложена, промяната става трудна и комуникацията е затруднена. При лице в лице комуникацията, комплексноста на декодиренето намалява поради допълнителните вербални и невербални сигнали, които могат да бъдат интерпретирани. Ако невербалните сигнали противоречат на основното значение на посланието могат още повече да затруднят неговото декодиране. Ако кодирането не е сравнено с нивото на компетентност и опит на аудиторията, съществува голяма вероятност да не бъде разбрано.Неуспешното декодиране може да бъде резултат от предварително приета даденост на ситуацията която се описва в посланието. Комбинация от лошо кодиране, тенденциозно перифразиране извън контекста и съответно погрешно декодиране се случва при кратки послания или използвани единични фрази.

Интерпретацията на посланията

Интерпретацията на посланията може да започне да варира широко когато контекстът постоянно се променя т.е. при бързо променящи се условия на ситуацията. Това обкновенно се случва в ситуация на криза. Ако аудиторията и субектът които изпраща посланията се познават, споделят общи идеологически позиции то кодирането и декодирането на посланията между тях става относително лесно. Хората които споделят общи идеологически принципи, споделат и общ политически език.

Тогава когато този които изпраща съобщението допуска, че аудиторията ще се затрудни в декодирането поради отсъствие на опит то логичната му стратегия е налагане на езиково ограничение в рамките на стандартни форми или клишета. В подобни ситуации кадето точното разбиране е от изключително значение, се създава стилизиран език. В дипломацията и в правните отношения стилизираните послания и знаци имат ясно специфирано значение, което елиминира възможноста за неразбиране. Един „неприятелски акт” в дипломацията е много повече от обида в сравнение с определяне действията на опонентната политическа сила като „неприятелски сигнали”. Освен оценка на съдържанието и значението на едно послание, реципиентът е необходимо да определи ефективното мукачество. Томоже да бъде възприето като приятелско, враждебно, подкрепящо или безотговорно. Този вид оценка се извършва чрез сравнения на послания или сравнения на реални и предполагаеми резултати от решението на даден проблем. Следователно, процесът е относителен и със заложена недобра прецизност.


Декодиращите проблеми стават особено големи, когато посланието се превежда на друг език и се възприема от аудитория, при която съществува голямо културно различие.

И още един проблем на декодиране се отнася до конотационното значение, което се отбелязва в посланието. Декодиращият субект е необходимо да разграничи конотационното значение, което той самият прибавя към посланието, от конотационното значение което е заложено от изпращащият съответния сигнал.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да ползваме оперативен лизинг

Samsung може да намали производството на телефони с 30 милиона броя през 2023 г

Лидерът на Туркменистан иска „Портите на ада“ да бъде потушен