Обучение и курсове

Обучение и курсове

Mотивацията на човешките ресурси и какво трябва да знаем!

Тя е съвкупност от психични процеси, свързани със силата и посоката на поведението, с предизвикването, насочването и поддържането на доброволни целенасочени действия. Мотивацията на персонала...
Обучение и курсове

Ферса

Питат се какво е Ферса. Как може да ви помогне! Какво значи Ферса? Вижте любопитни факти сега > Надявам се да можем да ви бъдем...