Обучение и курсове

Обучение и курсове

Новата програма за сертифициране на добри земеделски практики Rainforest Alliance. Какво представлява и кой може да се възползва?

Програмата за сертифициране на Rainforest Alliance, дава възможност на фермерите да прилагат по-добри земеделски практики, да подобрят условията на труд, с добра грижа за обществото...
Обучение и курсове

Mотивацията на човешките ресурси и какво трябва да знаем!

Тя е съвкупност от психични процеси, свързани със силата и посоката на поведението, с предизвикването, насочването и поддържането на доброволни целенасочени действия. Мотивацията на персонала...