Обучение и курсове

Обучение и курсове

Новата програма за сертифициране на добри земеделски практики Rainforest Alliance. Какво представлява и кой може да се възползва?

Програмата за сертифициране на Rainforest Alliance, дава възможност на фермерите да прилагат по-добри земеделски практики, да подобрят условията на труд, с добра грижа за обществото...