Банки Финанси

Kак да си проверя осигуровките

как да си проверя осигуровките

Знаете ли как да проверите осигуровките си?

Работодателят е длъжен да внася осигурителните вноски в Държавното обществено осигуряване едновременно с изплащането на трудовото възнаграждение. Осигурителните вноски за сметка на работниците и служителите се внасят също чрез работодателя при изплащане на трудовото или друго възнаграждение.

Работодателят едноличен търговец след внасяне на осигурителните вноски за работниците и служителите вписва в осигурителните книжки размера на вноските и осигурителния доход за всеки календарен месец. Заверяването на осигурителния стаж в книжките се извършва от контролните органи в районно управление „Социално осигуряване”

Как да проверим трудовия стаж и осигуровките?

Всеки вече може да си провери трудовия стаж / осигуровките. Това се случва чрез получаване на персонален идентификационен код ( за по – кратко ПИК код ) и ЕГН на сайта на НОИ.

Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител.

как да си проверя осигуровките

Когато лицата идват лично в териториално поделение на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна за издаването на ПИК, е необходимо да представят само лична карта.

С оглед защита на данните, представляващи информация за икономическата идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно.

Забележка: Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Войната в Украйна разтърсва акциите

Кийосаки, който прогнозира срив на пазарите, препоръчва тези 3 инвестиции

Как да оцеляваме финансово през новия сезон?