Онлайн кредити

Възможно ли е да изтегля кредит, без да го връщам?

Един от често задаваните въпроси в България, а и не само тук, е дали мога да получа кредит и да не го върна ( и какво би се случило, ако не го върнем)?

Лоша практика е, но за съжаление голям брой хора, поради независещи от тях обстоятелства, изпадат в неплатежоспособност.  Затова не може даде еднозначен отговор на този въпрос.

В тази статия имаме за цел да ви помогнем с информация, относно това,  какви са последиците от необслужването на получен кредит.

Как да постъпим и какво да правим, ако действително не разполагаме с алтернатива да погасим изтеглен кредит?

Доста често това може да се случи, заради сложен  и не зависещ от нас обрат в живота и да сме изпаднали в много трудно положение и неплатежоспособност, което да доведе до невъзможност да се връща кредита. Финансовите специалисти и консултанти съветват, че в такава ситуация ние трябва да сме гъвкави, а не банковата институция.

Ние трябва да сме тези, които търсят банката, като така и даваме знак, че нещо не е наред и сме затруднени в плащането на кредита. Възможно най-грешното, което може да направите е да се криете и отбягвате банката, това никак няма да е добре за вас. Запомнете, че все пак институцията има най-голяма полза от това вие да върнете кредита.

Възможно ли е да изтегля кредит, без да го връщам

Какво предприемат институциите, когато не сте в състояние да плащате!

Вариант 1

Банката прехвърля кредита ви на колекторска фирма, която от своя страна прави и невъзможното, за да събере дължимото, като използва психологически натиск върху длъжника.

Вариант 2

Другата възможност (която се използва по-рядко) е  банката да претендира плащането, което й се дължи по съдебен ред. Чрез извлечение на забавените ви плащания, банковата институция доказва по безспорен начин, правото си на взимане спрямо вас, изважда си изпълнителен лист и срещу вас да се образува изпълнително производство. За всичко това ще узнаете, едва когато банката вече и предала документите за събиране на дълга на съдебен изпълнител. Съдебния изпълнител е длъжен да събере вземането, което му е възложено. Той разполага правомощия и права по закон за присъединяване на всички кредитори с вземания към длъжника. Това води до описване и изнасяне на публична продан на цялото ви имущество.


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪРПРОСИ ПО ТЕМАТА:

Какво се случва, ако не може върнете кредита си?


Не се притеснявайте поради неплатежоспособност да върнете кредита си няма да влезе в затвора! Неизпълнението на заема е граждански спор. Не могат да бъдат повдигнати наказателни обвинения на лице, което необслужва кредита си.

Какво предприямат банките и кредитните компании, когато изпаднете в неплатежоспособност!

В най-честите случай банката или кредитната компания продава вземанията Ви на колекторска фирма, която ще направи всичко възможно да върне кредита с психически ( законови ) атаки.

Друг вариант е кредитната компания да претедидира за правата си в съда. Законът предполага, че чрез извлечение на банковата Ви сметка, банката може да докаже безспорното си вземане, респективно да Ви осъди. С помоща на Частният съдебен изпълнител съответно могат да достигнат до ваше имущество ( автомобил, недвижим имот и др.)

Мога ли да вляза в затвора, защото не плащам кредита си?


Никое лице не може да бъде лишавано от свобода заради кредит с лоша кредитна история . Това означава, че е незаконно за кредиторите и събирачите на дългове да ви арестуват, защото не сте в състояние да уредите дълга си!

Кредити


Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да се измъкна от кредитите?

Кредит в левове или кредит в евро?

Как да изчистим кредитна си история