Кредити

Какво трябва да знаете за личните заеми

Всяка година стотици хора използват лични кредити, за да консолидират дългове, да покрият неочаквани разходи, да направят подобрения в дома си и др.

Защо личните заеми привличат толкова много хора? Личните заеми предлагат ниски лихвени проценти за потребители с добър кредит и често са по-малки заеми от другите видове заеми. Но те не са непременно най-доброто решение за всички.

Как работят личните заеми?

Личните заеми са вид заем на вноски . Това означава, че заемате фиксирана сума пари и я изплащате с месечни лихви през целия срок на заема, който обикновено е от 12 до 84 месеца. След като изплатите изцяло заема, акаунтът ви се затваря. Ако имате нужда от повече пари, трябва да кандидатствате за нов заем.

 Важно е да помислите защо имате нужда от парите и след това да изберете най-подходящия вид заем въз основа на текущото си финансово състояние.

Видове лични заеми

Има два вида лични заеми: обезпечени и необезпечени.

1.Необезпечените лични заеми не са обезпечени с обезпечение . Кредиторът решава дали отговаряте на условията въз основа на вашата финансова история. Ако не отговаряте на условията за необезпечен заем или искате по-нисък лихвен процент, някои заемодатели също предлагат обезпечени или обезпечени заеми.

2.Обезпечените лични заеми са обезпечени с обезпечение, като спестовна сметка или сертификат за депозит. Ако не можете да извършите плащанията, заемодателят обикновено има право да изиска вашия актив като плащане за заема.

Къде можете да получите личен заем

Банките вероятно са едно от първите места, за които се сещате, когато мислите къде да вземете заем. Но те не са единственият вид финансова институция, която предлага лични заеми.

Кредитни съюзи , компании за потребителско финансиране, онлайн заемодатели и партньорски или индивидуални заемодатели също предлагат заеми на тези, които отговарят на изискванията.

Съвет

През последните години се появиха много интернет кредитори. Ако не сте сигурни дали кредиторът е легитимен, помислете за проверка в Бюрото за финансова защита на потребителите или Бюрото за по-добър бизнес.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредит в левове или кредит в евро?

Изисквания за кредит от банка

Спешен заем с просрочие и лошо ЦКР