Здраве и красота

Кога един продукт може да се определи като негоден за консумация?

За определянето на един хранителен продукт като годен за продажба и консумация, е необходимо да се направи санитарна експертиза. Тя включва различни видове проби и изследвания, въз основа на които трябва да се определи качеството на дадената храна, пише Zdrave.biz. Различните групи показатели за всеки продукт са посочени в съответните документи на БДС и ОН. След серия от изследвания – физични, химични, микробиологични и т.н., се изготвя санитарно заключение. Резултатите от това заключение определят изследвания продукт като стандартен или нестандартен.

За стандартен се отбелязва този продукт, който с всичките си показатели съответсва на необходимите документи по БДС и други. Това означава, че този вид храна е биологично годна и безопасна за здравето на потребителя.

Нестандартният продукт може да бъде:

– напълно годен и безвреден за консумация – при понижена хранителна стойност. Например натурални продукти могат да бъдат с по – малки размери, но със запазена хранителна стойност – маломерни яйца, дребни плодове и зеленчуци, повишено или намалено съдържание на хранителни съставки.

–  условно годен – той може да се консумира при спазване на определени условия – режим на топлинната обработка и други.

–  негоден за консумация – продуктът трябва да се унищожи или преработи за нехранителни цели. По преценка от ветеринарните служби може да се използва за фураж на животните, без риск от отравяне или развитие на заразно заболяване.

Финални думи

Санитарната експертиза е задължителен процес, чрез който трябва да бъдат сравнени показателите на всеки хранителен продукт. В противен случай могат сериозно да се нарушат здравето и живота на консуматорите. Заболявания могат да се получат от биологично замърсени храни с бактерии, бактериални спори, вируси, гъбички, от химично замърсени продукти с нитрати, вредни добавки и примеси, както и през всеки етап от производствения процес – отглеждане, прибиране на реколтата, производство, съхранение, транспорт и т.н.

Ако по време на експертизата се открият фалшификации, хранителния продукт се бракува. Ако цялата партида е негодна, в зависимост от стойността се прави предписание до собственика или се издава заповед за бракуване (преработка или унищожение).

Имайте предвид, че здравните органи съставят акт за санитарно нарушение, налагат се глоби или необходимите съдебни наказания.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Лечение на наркотична зависимост – какво трябва да знаем

Кога започват да действат антидепресантите

Как да си взема карта за санаториум