Финанси

Колко популярна беше търговията с благородни метали през 2023?

благородни метали

            Има няколко вида метали, към които инвеститорите проявяват засилен интерес, като той не намаля и през 2023 г.  И благородните метали (злато, сребро, платина и др.),и цветните метали (мед, олово, цинк, никел и др.) имат широко приложение, а  атърговията с тях, особено с благородните, не спира да се развива и да добива все повече популярност.

Благородните метали са редки, органично срещащи се метални елементи, които имат висока стойност, като се използват в редица индустрии, особено в бижутерията. Основната им разлика с цветните метали е, че те не се окисляват, не корозират и не потъмняват естествено. Цветните метали също имат широко приложение, но при тях се наблюдава именно промяна в цветовете следствие на корозия и окисляване.

Кои са видовете благородни метали?

            Основноо се търгува с четири основни вида благородни метали и това са злато, сребро, платина и паладий. Всички те имат редица приложения, най-популярните от които са използването им като средство за съхранение на пари,  производство на бижута или изработването на различни сплави. Използват се и в промишлеността, електрониката, медицината, техниката, и медицината.

Злато

            Интересът към инвестиции в злато се дължи на различни фактори, но със сигурност не е ново явление. Всъщност, в исторически план от хилядолетия златото се използва за производството на скъпи стоки, изработване на бижута и сечене на монети. Счита се, че инвестициите в злато са по-малко рискови, особено във времена на икономическа и политическа нестабилност. Освен това, златото е защитено от валутни рискове и инфлация.

            Приложението на златото е изключително разнообразно, а интересът към инвестиране в него не спада и през 2023 година. Инвестиционните продукти, като златните фондове и облигациите, осигуряват по-лесен достъп до участие в търговията със злато, като предлагат и ликвидност и диверсификация на инвестициите.

 Сребро

            Не по-малък е интересът към търговията с инвестиционно сребро, като тази тенденция се дължи на няколко фактора. Също като златото, среброто има своята стабилност, защото не се влияе от икономически или политически трусове. Търсенето към среброто е голямо, защото се използвав електрониката в соларната индустрияза изграждане на фотоволтаични панели, както и при изработването на медицинска техника и т.н.

            В среброто инвеститорите виждат по-достъпната алтернатива на златото с големия потенциал за растеж на стойността му. Освен това, среброто също предоставя диверсификация и защита от инфлацията.

Платина

            Интересът към платината е породен от нейните уникални свойства и разнообразието при използването ѝ – от бижутерийната до автомобилната индустрия като индустриален катализатор за автомобили. Използванеот ѝ в промишлеността не спира и инвеститорите виждат в това възможност за растеж на стойността ѝ. Освен това платината се използва широко в стоматологията и медицината, включително при лечението на някои видове рак.

Паладий

            Паладият е родственик на платината, което означава, че двата метала имат обща структура, произход и функции. Повече от половината от запасите от паладий се използват в автомобилната индустрия за каталитичните конвертори за автомобили. Това са основни компоненти, които преобразуват вредни газове като въглероден оксид в азот, въглероден диоксид или водни пари. Ограничената му наличност и стратегическата роля във важни индустрии правят паладия привлекателен за инвеститорите. По всичко изглежда, че тенденцията ще се запази и догодина.

Кои фактори оказаха влияние на пазарните цени на благородните метали през изминалата година?

            Изминалата година беше динамична за световните финансови пазари. Глобалната политическа и икономическа ситуация, наред с нарастващата инфлация, мотивираха все повече хора да се замислят за инвестиции в благородни метали. Няколко са факторите, които оказват влияние върху стойността им:

  • Търсене и предлагане – както е и при всеки друг продукт, повишеното търсене на фона на намаляващите количества, влияят за покачването на цената на благородните метали.
  • Икономическа и политическа несигурност – по време на такива сътресения, благородните метали запазват своята стабилност, като стават търсен ресурс, в който да се инвестира.
  • Промишлено производство – освен настоящото широко потребление в промишлеността, технологичният прогрес създава и още нови ниши, в които да се използват благородни метали. Това пък налага повишеното им търсене, а оттам и нарастване на цените им.
  • Стабилност на щатския долар (USD) – благородните метали се котират в долари. Именно затова стабилността на щатския долар има огромно влияние върху тенденциите в цените им.
  • Инфлация – в последните няколко години в глобален мащаб инфлацията се увеличи значително. Макар че това влияе на цените на благородните метали, самите те се отличават с това, че запазват стабилността си по време на инфлация.

Колко популярна беше търговията с благородни метали през 2023 година?

            По отношение на инвестицииите в благородни метали, определено можем да определим 2023 година като успешна. Различните трейдинг платформи и инструменти направиха достъпа до световните финансови пазари още по-лесен, позволявайки в тях да се включват и непрофесионалисти. Благородните метали, от своя страна, са устойчиви на политически и икономически сътресения, като предоставят възможност за защита на финансите от нарастващата инфлация през последните години.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Най-добри нискорискови инвестиции за 2022 г.

Как да изкарам пари от изкуственият интелект с 5000 лв инвестиция

10 стъпки, които трябва да предприемете, ако сте загубили работата си заради коронавирусната криза