Кредити

Кредит по време на болничен

Може ли да се вземе кредит по време на болничен?

Почивките за погасяване се дават по инициатива на кредитополучателя, но не на всички. Банката може да одобри отсрочка и след това да извърши одит – и ако условията не са изпълнени, банката ще отмени банковата почивка и ще наложи глоби. И дори почивката да бъде окончателно потвърдена, за този период пак ще се начисляват лихви.

Но много кредитополучатели все още ще имат възможност да си вземат почивка или да намалят размера на плащането, ако доходът значително се е понижил поради коронавируса.

Ако планирате да отложите кредита, ето най -важните неща:

  1. Кредитните и ипотечните ваканции не са едно и също нещо. Те имат различни основания, условия и максимални суми.
  2. Гратисен период до шест месеца може да бъде получен за ипотеки, потребителски заеми, заеми за автомобили и кредитни карти.
  3. За различни видове заеми се определят различни максимални суми. Те засягат способността да се използва гратисният период. 
  4.  Кредитните ваканции за карти и потребителски заеми се дават само ако приходите през последния месец са намалели с 30% в сравнение с приходите през предходната година. Може да има повече причини за ипотечна ваканция.
  5. Кредитните празници не са безлихвен гратисен период. За гратисния период се начисляват лихви, които трябва да бъдат изплатени по-късно. За потребителски заеми и кредитни карти преференциалният лихвен процент ще бъде ⅔ от средната пазарна стойност. Основният дълг също не се отписва, а се прехвърля.
  6. Един заем – един гратисен период.
  7. Максималният период на ваканция е 6 месеца или по -малко.
  8. Ако преди празниците бъде начислена глоба, най -вероятно те също ще трябва да бъдат платени.
  9. Информацията за кредитните ваканции попада в кредитната история.

Какви документи могат да потвърдят намаляване на доходите:

– Удостоверение за доход.

– Извлечение за регистрация като безработен.

– Удостоверение за неработоспособност поради заболяване или постановление за период от най -малко един месец.

– Отчет за доходите на самостоятелно заети лица.

– Други документи, например за работа на непълно работно.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Договор за кредит

Банките с най-ниски лихви по кредитите през 2023 г.

Какво да правим, ако се нуждаем от кредит за лечение?