Любопитно

Кръщене София: Тайнството, символизиращо духовното прераждане на човека

Тайнството Кръщене е едно от най-древните тайнства и едно от трите, символизиращи духовното прераждане на човека.

То едно от 3-те (освен Евхаристията и Брака ), символизиращо духовното прераждане на човека, раждането му за нов живот и започващо с възгласа на свещеника „Благословено е Царството.. .”.

Търсите ли повече информация за кръщене София? Ето какво трябва да знаете.

Кръщенето е първото тайнство, с което Църквата приветства хората, които идват при Бога. Влизането в Църквата, спасението на душата и посвещението във вечния живот е възможно чрез Тайнствата, „пропускът“ за участие в които е първото Тайнство в духовния живот на човека – Кръщенето. Кръщенето се приема не за да не се разболеем, за да имаме успех в живота, за да се отървем от неприятностите, а за да имаме Вечен живот в Бога.

Кръщене преди Христос

Кръщенето, на гръцки „baptisma“, означава „потапяне във вода“. Самият обичай на потапянето във вода е много древен – много по-стар от християнското кръщене.

Дори в старозаветната църква е имало практика на потапяне във вода, въпреки че в нея те са имали съвсем различно значение, отколкото в Новия завет. Според Стария завет, всеки евреин, след всяко оскверняване, което му се случи, трябвало да извърши специално водно измиване – „миква“. Освен това, когато езичници, които вярвали в истинския Бог, искали да се присъединят към старозаветната Църква, не било обичайно те да се обрязват – за тях имало различен, специален начин за присъединяване към Църквата. Старозаветната Църква изповядвала националната изключителност, богоизбраността на евреите и затова в своята цялост не допускала никого да се присъедини, освен синовете на богоизбрания народ. За повярвалите от езичниците е имало именно водни потапяния, които за тях са били начинът за влизане в Църквата. Такива хора били наричани „прозелити на портите“ или също „тези, които се боят от Бога“.

  Как да разбия парола на телефон?

Кръщене София – какво трябва да знаем?

Кръщенето не е просто морална промяна, която се случва на човек. Кръщенето е ново раждане чрез вода и Светия Дух за Царството Божие. Човек, който преди това е бил извън Бога и следователно не е притежавал истинско – духовно – съществуване (в крайна сметка извън Бог не може да има истински живот), въпреки че е живял като плът, всъщност е останал духовно „несъществуващ.

За да приеме това Тайнство, се нуждае от две най-важни качества, чувства и състояния на ума: вяра и покаяние.

При желание за извършване на кръщене София, може да се свържете с храма, за да получите по-подробна информация.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Фондът за космически технологии Seraphim Space Investment Trust приветства Ричард Брансън като заинтересована страна

Русия предупреждава България през 1904 г. за Македония

Как да разбера дали съм бременна с термометър?