Финанси

Може ли да се прехвърли кредит при развод

Придобиване на обезпокоителен дълг

Ако се стигне до развод, единият от съпрузите – със съгласието на банката и другия съпруг – обикновено поема всички задължения, свързани с изплащането на дълга. Това включва необходимостта от подписване на анекс към договора за заем, който се предшества от тест за кредитоспособност на лицето, което приема дълга.

Може да се окаже, че няма достатъчна кредитоспособност и тогава банката може да изиска допълнителна гаранция за кредита (напр. Вписване в ипотека на друг имот), поръчителство на друго лице или дори установяване на съ-кредитополучател. Тази роля може да се играе от член на семейството или нов партньор / съпруг.

Всичко зависи от заемодателя

Гражданският кодекс позволява поемането на дълга без съгласието на кредитора (в случая на банката). Ако кредитът бъде изплатен навреме, това няма да създаде проблеми. Ако обаче задължението не е било погасено навреме и банката, тогава ще наложи погасяването му от лице, което не е трябвало да плаща вноските (да кажем от бившата съпруга), получателят на дълга (бившият съпруг) е длъжен да възстанови на другото лице (бившата съпруга) разходите за обслужване на дълга.

Следователно е важно споразумението на съпрузите да е в писмена форма, което ще улесни лицето, което е претърпяло „загуби“, да търси искове от другата страна в съда.

Ще изплатя своя дял

Може също така да си представим ситуация, при която бившите съпрузи общуват помежду си и постигнат съгласие единият от тях да изплати своята част от ипотеката наведнъж, прехвърляйки цялата тежест по обслужването на дълга на другата страна. Такова решение също трябва да се основава на писмен договор. Това ще бъде доказателство за сключено споразумение, ако в бъдеще възникне съдебен спор.

  Как да взема кредит от европейска банка?

При разглеждане на описаното решение възниква въпросът за произхода на средствата, които трябва да бъдат използвани за изплащане на част от заема. Допустимо ли е, ако приемем, че съществува общност за съпружеско имущество, да се използват съвместно натрупаните спестявания за изплащане на дълга на един от съпрузите? С приемането на такова решение от двете страни теоретично е възможно.

Много по-безопасно е човек, който иска да изплати своя дял от заема, да го направи със средствата, натрупани преди брака. С такова решение е абсолютно необходимо бързо да се подпише анекс към договора за заем, който ще вземе предвид ситуацията и ще направи подходящи промени в ипотеката.

Още веднъж подчертаваме: договореностите между разведени съпрузи нямат значение за банката. За заемодателя тези, които са подписали договора за заем, са отговорни за плащането на задължението. Следователно е в интерес на всеки от бившите съпрузи да подпише възможно най-скоро анекс към договора за заем, който ще включва разпоредби относно правилата за по-нататъшно погасяване на задължението и промяна на вписванията в имотния регистър на недвижимия имот, който ще бъде кредитиран.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Най-добри нискорискови инвестиции за 2022 г.

Как да проверя колко пари имам в картата mastercard?

Как да изтегля кредит като съм с лошо ЦКР