Любопитно

Прессъобщение. Как се пише прессъобщение за медиите

Прессъобщение до медиите

      Това е най-често използваното средство в PR. Състои се в подготовката и изпращането до медиите на неголеми по обем (1-2 стр.) съобщения, (С които да разказват за новости в живота на организацията)

      Желаният резултат при тази техника е постигнат, ако тези материали бъдат публикувани в печата или излъчени в ел. медии. Подготовката им обаче не е лесна работа и тя не би могла успешно да бъде извършена, ако PR-a не познава спецификата на медия-производството.

      Организациите използват прессъобщение, за да разказват за себе си. Как се подготвят те? Няколко са класическите въпроси, на които трябва да отговаря един такъв материал – какво се е случило, къде, кога, как, защо и кой е участвал?!

      Много е важно също каква форма ще бъде избрана – сериозните прессъобщения са написани само от едната страна на листа, в/у хубава хартия, без зачерквания. Журналистът трябва да има възможност веднага да идентифицира източника на инф. и затова най-често горе на листа обикновено се посочва името, адресата, телефона, кой изпраща новината, как ще се осъществява контакта с него при необходимост – например чрез ел.поща, мобилен, домашен тел и др. Доста PR-и използват фирмени бланки при изпращане на инф. си, което носи допълнителна инф. за журналистите и представя добре организациите.

      Добре е да има и дата на реализиране – кога е подготвено прессъобщение, защото е възможно журналистът да стигне до него в по-късен час или ден и да се усъмни в актуалността му. А ако PR-a познава журналиста, той може да си позволи да отбележи и своята благодарност към него, ако онф. Се появи в медията до определен срок.

      За да се задърши интереса често се изписва накрая, че се очаква нова свежа инф. по въпроса.

      Важен е и стила на прессъобщение – трябва да се избягват сложните думи, специалните термини, текста да е граматически чист, заглавията да улесняват ориентацията на журналиста и на читателя.

      прессъобщение следва да бъдат изпращани до всички редакции, макар че е възможно в изключителни случаи те да бъдат до един или два вестника, до конкретни радио – или Тв станции.

      Когато се подготвя прессъобщение, пишещият трябва да си представя своята потенциална публика. Това означава да е наясно какво я вълнува, от какво се нуждае тя. Или въпросите, на който следва той да намира отговор , са:

 • това, което пише важно ли е за неговата публика?
 • от това, което е написано, ще извлече ли някаква конкретна полза публиката?
 • Възможно ли е публиката да възприеме прессъобщение като реклама?
 • Достатъчно лаконично ли е прессъобщение?
 • Върху сериозни факти ли е построено или в/у размишленияна на неговия автор
  Как да гледам филми на андроид?

За да бъде убедително едно С., то трябва да съдърва нещо, което ценно за публиката. Но само това не е достатъчно – то трябва да съвпада с мотивите на публиката, която се стреми да убеди.

      прессъобщение следва да отговаря на редица изисквания, които произтичат от природата и законите на масмедиите. Някои от тях са:

 • Прессъобщението задължително трябва да съдържа новина – ако я няма, не следва да бъде изпращано
 • Прессъобщението следва да е подготвено професионално – според изискванията за новина на медиите, а не според разбиранията на PR-a
 • Текстът следва да има неутрален характер (да изглежда написан от “трето лице”)
 • В текста следва да има доминанта – необикновена гледна точка, нестандартна идея, значение за региона, който покрива медията…
 • Прессъобщението следва да е съобразено с времевите изисквания за подготовка на съответните броеве на вестника или предавания по радиото и Тв.

Задачата на PR-a е да открива новините, да ги създава и предоставя на медиите чрез прессъобщението. Основният постулат е: медиите приемат новини. Ако прессъобщението отговаря на условията за новина на медиите, шансовете му да попадне в тях са реални.

Кое е новина за медиите?

 • Предлагане на нови продукти или услуги
 • Промяна в цените
 • Сливане не една фирма с друга
 • Излизане на нови пазари
 • Промяна в борда на директорите
 • Нови инвестиции
 • Предстоящо събиране на акционерите

Стотици хиляди прессъобщения заливат масмедиите всекидневно. И много от тях не намират място на страниците на ПП, в инф.блокове на ел.медии…Причината за неизползването на тези прессъобщения, са елементарни грешки и пропуски. Те се допускат най-вече заради несъобразяване със законите, по които работят масмедиите – многословие, многозначност, използане на сложни словосъчетания, професионален жаргон и т.н. От това губи орг., която не съумява да дотигне своевременно до своята целева публика. Възможно е и публиката да претърпи щети, ако тази инф. по някаква причина се окаже важна за нея, но тя няма да може да я намери в масмедиите.

Източник: https://send-press.com

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да научим английски докато спим?

Как да върна самолетен билет?

LG Electronics официално обявява излизане от мобилния бизнес