Здраве и красота

Сигурност в работата при условия на COVID-19

Инспекцията по труда призовава работодателите да обърнат внимание на оценката на риска във връзка с епидемиологичната обстановка с COVID-19 по отношение на спазването на изискванията за трудова медицина. Новите препоръки на Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ) са насочени към по-отговорно отношение към собственото здраве и това на останалите работещи в организациите.

На 2 февруари 2021 г. СЗО публикува на своя уебсайт английската версия на Временното ръководство – „COVID-19: Здраве и безопасност на здравните работници“ (наричано по-долу – Ръководството). Документът актуализира въпроса за правата и отговорностите за здравето и безопасността на здравните работници, като се вземат предвид последните противоепидемични препоръки и стандарти на МОТ.

Срокът на действие на Наръчника е две години, при условие че няма нужда от по-рано изготвяне на нова версия на документа. Въпросите, обхванати в него, скоро ще бъдат разработени и взети предвид от Министерството на здравеопазването в съответните разпоредби, по-специално националните стандарти за медицинска помощ във връзка с „Коронавируса (COVID-19)“.

Оценка на риска

Ръководството посочва, че здравните работници в зоната на въздействие на COVID-19 могат да бъдат изложени на професионални опасности, които представляват риск от заболяване, нараняване и дори смърт. Те включват:

1) професионални инфекции, по-специално COVID-19;

2) кожни заболявания и топлинен стрес от продължителна употреба на Лични предпазни средства (ЛПС);

3) излагане на токсини поради повишена употреба на дезинфектанти;

4) психологически дистрес;

5) хронична умора;

6) стигма, дискриминация, физическо и психологическо насилие и тормоз.

В раздела на Ръководството „Професионални инфекции. Професионална експозиция на SARS-CoV-2. Оценката на риска на работното място за SARS-CoV-2 „посочва, че потенциалното професионално въздействие на SARS-CoV-2 върху здравните специалисти може да се определи от вероятността от пряк, непряк или близък контакт с лице, заразено с вируса. Това включва директен физически контакт или грижи, контакт със замърсени повърхности и предмети и аерозолни процедури сред пациенти с COVID-19 без адекватна лична защита или работа със заразени хора на закрито и в претъпкани места без подходяща вентилация.

Предоставена е и скала на риска на работното място за използване от работодатели и специалисти по трудова медицина при оценка на риска от потенциално професионално нараняване на SARS-CoV-2 за различни работни места или задачи.

1. Минимален риск – работа или задачи без чести, тесни контакти с обществеността или лицата или такива, които не изискват контакт с хора, за които е известно или се подозира, че са заразени със SARS-CoV-2.

2. Среден риск – работа или задачи с близък чест контакт с пациенти, посетители, доставчици и колеги, които не изискват контакт с хора, за които е известно или се подозира, че са заразени със SARS-CoV-2.

3. Висок риск – работа или задачи с висок потенциал за близък контакт с хора, за които

е известно или се подозира, че са заразени със

SARS-CoV-2, или контакт с предмети и повърхности, които могат да бъдат заразени с вируса.

4. Много висок риск – работни места и задачи с риск от излагане на аерозоли, съдържащи SARS-CoV-2, при състояния, при които пациенти с COVID-19 редовно се подлагат на подходящи процедури (напр. интубация на трахеята, неинвазивна вентилация, трахеотомия, сърдечно-белодробна реанимация, ръчна вентилация преди интубация, индукция на храчки, бронхоскопия, процедури за аутопсия, стоматологични процедури с използване на оборудване за генериране на спрей) или работа със заразени хора на закрито и на претъпкани места без подходяща вентилация.

Предложения за мерки за предотвратяване на вредни последици

Ръководството предоставя предложения за мерки за предотвратяване и смекчаване на последиците от SARS-CoV-2. Ако например се установи, че работното място има много висок риск от потенциално професионално нараняване поради SARS-CoV-2, здравните заведения трябва:

  • да изпълняват инженерни, екологични и административни противоепидемични мерки, както и осигурява достатъчно количество и качество на ЛПС;
  • да осигурят подходяща вентилация;
  • да прилагат мерки за избягване на тълпи и ограничаване на достъпа на неквалифицирани работници и посетители;
  • да провеждат редовно обучение по здравословни и безопасни условия на труд и обучение за правилното носене и сваляне на ЛПС;
  • да наложат установяване на гъвкава политика за плащане на болнични листове.
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Лазерна епилация за жени

Kак да спрем болката в зъба

Колко е нормалната температура