ALBUM.BG

Силата на информацията

Сова Харис: Радев става президент, на втори тур ще бие с 2 към 1

* Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от “Сова Харис” в периода 27 октомври – 2 ноември 2021 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Стохастична грешка: максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%.

Сподели, ако ти харесва :)