Факти

Факти

Колко държави има в света?

Питате се колко държави има в света? Това е въпросът, на който е трудно да се отговори, тъй като няма точен отговор. Много източници предлагат...
Факти

Френската буржоазна революция (1789-1799) – формиране на политически дискурс в печата

За преломен момент в развитието на печата изследователите единодушно посочват Френската буржоазна революция, започнала през 1789 година, която ражда вестника на идеята. Политическият вестник формира...