Акценти

Акценти

Новият доклад за измами, корупция и злоупотреба със земеделски фондове на ЕС трябва да бъде сигнал за събуждане

Евродепутатите, работещи за защита на бюджета на ЕС от групата на Зелените / EFA, публикуваха нов доклад: „Къде отиват парите на ЕС?“, който разглежда злоупотребата...
Акценти

Колко са заразените днес

Kолко са заразените днес и текуща ситуация на коронавирус (COVID-19)! брой местно придобити, придобити в чужбина и разследвани дела през последните 24 часа текущ брой...
Акценти

Проблеми при разчитане на политическите послания

Разбирането създава проблеми, подобно на формулирането. Аудиторията е изправена пред необходимостта да определи референтното, инструменталното и конотационното значение на посланието, получено на определено място, време...