Кредити

Овърдрафт предимства и недостатъци

Овърдрафт: какви са неговите предимства и недостатъци

Нека започнем с това да уточним какво означава овърдрафт. Това е вид финансов продукт, който набира все по-голяма популярност в страната ни. Най-общо можем да кажем, че това е кредит, който има кратък срок и лимит. Специфичното при него е, че от него могат да се възползват физически лица, като получат пари на заем директно по разплащателната си сметка. Това се случва, когато по сметката нямат достатъчно средства за покриване на определен разход и банката разрешава използването на допълнителни „оборотни „пари.

Предимства на овърдрафт по разплащателна сметка

  • Гъвкавост и лесен достъп – предоставя гъвкавост и лесен достъп до допълнителни финансови средства. Клиентите могат да използват тази услуга според своите нужди, когато имат неотложни разходи или временни финансови затруднения. С този вид кредит, клиентите имат възможността да използват пари над лимита на своята сметка.
  • Клиентите могат да се свържат с банката и да изразят своя интерес към услугата.

  • За разлика от някои други видове кредити, при овърдрафт не изисква представяне на гарант или залог.

Недостатъци на Oвърдрафт

  • Един от големите недостатъци може да бъдат са по-високите лихвени проценти, които банките обикновено могат да наложат. Поради факта, че е краткосрочен финансов инструмент и се предоставя без поръчител, банките често залагат по-високи лихви, за да компенсират риска.
  • Ако не се управлява внимателно, овърдрафтът може да доведе до прекомерно задълбочаване на дълга и увеличаване на финансовите затруднения.

Oвърдрафтът има своите предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид при вземането на решение за използване на тази банкова услуга. Гъвкавостта и лесният достъп до допълнителни средства са полезни при спешни случаи или временни финансови затруднения.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Пари за безработни. Възможности!

Kредит по втория начин

Кредит за студентска бригада