Любопитно

Свежо

Любопитно

Най-дългата дума в света

Коя е най-дългата дума в света! Позовавайки се в Оксфордския английски речник, Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ( пневмонултрамикроскопия силиковулканокониоза ) най-дългата английска дума! Тази дума от 45 букви...
Любопитно

Най-дългата българска дума

Питате се коя е най-дългата българска дума? Най-дългата българска дума e непротивоконституционствувателствувайте (neprotivokonstitutsionstvuvatelstvuvayte), въведенa в Конституцията на България от 1947 г. (Димитров Конституцията)....